24 Maart BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Vrijdag 24 maart aanvang 19.30 uur wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Zowel in de wandelgangen als in het clubhuis als aan de bar is het een dagelijks onderwerp.

De TOEKOMST van De Gazelle.

Ondanks 2 oproepen hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. Daarom heeft het bestuur besloten om naast de leden (met stemrecht) ook de sponsoren, donateurs, vriendinnen en vrienden van De Gazelle uit te nodigen (zonder stemrecht) in de hoop dat er mensen opstaan die plaats willen nemen in het toekomstige bestuur.

Dit keer een algemene ledenvergadering met een speciaal randje dus.

Gevraagd wordt een nieuwe voorzitter, een algemeen bestuurslid en een secretaris.

Zowel Richard van den Berg, 2e secretaris als Hans Teunissen, voorzitter, stoppen aan het einde van het seizoen of zo mogelijk eerder. Johan Sterling stopt met zijn werkzaamheden na de ledenvergadering. Wel is hij bereid een nieuwe kandidaat te begeleiden en wegwijs te maken in de werkzaamheden als secretaris. Daarnaast blijft hij aan als wedstrijdsecretaris.

Kandidaten (dus ook niet leden) kunnen zich melden door een email te sturen naar vvdegazelle@gmail.com.

Ook is het mogelijk Richard te bellen 06-12025261 of één van de bestuursleden te benaderen voor informatie Geef daarbij aan naar welke functie je interesse uitgaat.

24 MAART BIJZONDERE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Bestuur De Gazelle.