Bestuur De Gazelle neemt gepaste maatregelen na controle van Boa’s en politie.

Naar aanleiding van de controle en de waarschuwing dat de 1.5 meter beter moet worden nageleefd omdat anders een boete of sluiting van het clubhuis volgt heeft het bestuur van De Gazelle gepaste maatregelen getroffen.
 
Hoewel er van politie en boa kant begrip was dat er ondanks alle maatregelen die er al genomen waren de 1.5 meter niet altijd in acht genomen kon worden, ontkwamen de dienstdoende mensen er niet aan deze ernstige waarschuwing achter te laten.
 
Voor het bestuur een reden om een beveiligingsbedrijf in te huren bij thuiswedstrijden en drukbezochte activiteiten. Volgens de berekeningen mogen er maximaal 80 personen zich in ons clubhuis bevinden. Dit zal streng worden nageleefd.
 
Kiezsecurity wordt vanaf aanstaande zondag ingehuurd, wanneer het 1e uit speelt bij Davo en zal bij elke thuiswedstrijd van ons 1e toezicht houden of de maatregelen voldoende in acht worden genomen.
 
Van het bestuur krijgt het beveiligingsbedrijf de bevoegdheid om gepaste maatregelen te treffen als er niet aan de voorwaarden wordt gehouden die zijn opgelegd door het RIVM.
 
Dit kan verwijderen uit het clubhuis betekenen als de waarschuwing niet wordt opgevolgd. Ook wordt nauwlettend in de gaten gehouden hoeveel bezoekers er in het clubhuis zijn.
 
Het bestuur hoopt op deze manier het clubhuis open te kunnen houden en dat is uiteindelijk wat we allemaal willen!