Contributie spelende en niet spelende leden.

Vanwege de nodige problemen in sportlink blijkt dat er de afgelopen jaren niet de gebruikelijke verhoging is doorgevoerd voor met name de NIET spelende leden. Begin deze maand heeft het bestuur getracht één en ander te repareren en de leden waar nog geen contributie van was geïnd persoonlijk bericht gestuurd.
 
Nadat de automatische opdracht voor het betalen was verstuurd voor zowel de spelende als niet-spelende leden blijkt er links en rechts toch nog wat mis te gaan.
 
Hoewel de club de automatische incasso uit stuurt via sportlink blijf je als lid uiteindelijk verantwoordelijk voor de betaling. Daarom het verzoek vanuit het bestuur om deze maand even extra alert te zijn of de contributie voor het 3e kwartaal bij je wordt afgeschreven. Zo niet, trek dan even aan de bel.
 
De contributie voor niet-spelende leden is aangepast, deze gaan nu 20 euro per kwartaal betalen. Dit heeft te maken met het feit dat er in de afgelopen jaren geen koppeling is geweest met de afgesproken jaarlijkse verhoging, vastgelegd op de ALV.
 
De Vrienden van De Gazelle gaan vanaf de maand januari 50 euro betalen (bedrag blijft dus hetzelfde). Afgelopen juli is er geen betalingsverzoek uitgegaan, dit om de donatie voor De Vrienden van De Gazelle van 1 januari t.m. 31 december te laten lopen.
 
Indien er vragen en/of opmerkingen zijn, dan gaarne contact opnemen met Johnny Appelo, penningmeester van De Gazelle.