FC Update De Gazelle. WE GAAN WEER OPEN.

Vandaag 13.00 uur opent De Gazelle haar zeer fraai en vernieuwde clubhuis. Hoewel we ons voor kunnen stellen dat je dit allemaal graag wilt bekijken het volgende: Ben je geen lid, donateur of sponsor van De Gazelle, dan verzoeken wij je vandaag NIET te komen.

De kans dat je teleurgesteld wordt en de toegang wordt geweigerd willen wij jou besparen door dit heel nadrukkelijk te vermelden.

Als u last heeft van de volgende klachten, moet u thuisblijven:

Verkoudheidsklachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten; verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden); plotseling verlies van reuk of smaak.

Als u last heeft van bovenstaande klachten, laat u zich testen op het coronavirus.

Let op: kom niet naar het clubhuis van De Gazelle als een huisgenoot koorts, benauwdheidsklachten of beide heeft.

Neem de volgende maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen:

Was uw handen regelmatig 20 seconden lang met water en zeep (bijvoorbeeld als u naar buiten gaat, als u weer terug komt of als u uw neus heeft gesnoten)

Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.

Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze daarna weg en was uw handen.

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.

Dit zijn de richtlijnen opgesteld door de overheid in samenwerking met het RIVM.

Uiteraard houden wij ons allemaal voor zover mogelijk aan deze voorschriften en volgen we allemaal de aanwijzingen op van de verantwoordelijke mensen bij De Gazelle.