Hans Hendriks onderscheiden vanwege 70 jaar lidmaatschap.

Gisteren is Hans Hendriks onderscheiden door het bestuur vanwege 70 jaar lidmaatschap. Door omstandigheden waren Hans en zijn vrouw tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen januari verhinderd maar uiteindelijk heeft Hans zijn welverdiende speld behorende bij 70 jaar lidmaatschap van De Gazelle ontvangen.

Hoewel Hans in de afgelopen jaren helaas niet meer tot een regelmatige bezoeker van De Gazelle gerekend kon worden, heeft hij in het verleden zijn steentje bijgedragen om de club vooruit te helpen. Zo was Hans één van grondleggers van ons huidige clubhuis en heeft hij met veel verve het doel verdedigd van de Rood Zwarte brigade. Ook heeft Hans een aantal jaren een bestuurlijke functie vervuld.

Vanwege andere verplichtingen gaf Hans aan dat hij ook de komende nieuwjaarsreceptie helaas niet kan bezoeken. Daarom werd afgesproken de onderscheiding informeel uit te reiken. Een welverdiende onderscheiding en het bestuur sprak de hoop uit Hans nog regelmatig in het clubhuis en langs het veld te mogen begroeten.