Laatste update van de KNVB.

Onderstaand een (korte) samenvatting waar de KNVB over correspondeert met de amateurverenigingen. Indien je de hele informatie uit de brief van de KNVB wilt lezen, op de website van de KNVB is uitgebreide informatie te vinden met alle punten die in het schrijven naar de clubs wordt behandeld.

Beste bestuurder,
Ook deze week volgen ontwikkelingen en besluiten elkaar in rap tempo op. Voordat we hier in deze nieuwsupdate verder op ingaan, wil ik eerst stilstaan bij de verenigingen die een of meerdere vrijwilligers of leden zijn verloren als gevolg van het coronavirus. Ik wil hen namens de KNVB via deze weg onze condoleances overbrengen en ons medeleven uitspreken. We gaan hier de komende periode op een gepaste wijze nog op terugkomen. Daarnaast hoop ik dat jullie en jullie naasten gezond zijn. Zo niet, heel veel sterkte daarmee.
Zoals het voor jou als bestuurder een uitdagende periode is, zo staan wij ook als KNVB iedere dag voor lastige dilemma’s en vragen. Vragen waar iedereen het liefst zo snel mogelijk een antwoord op wil weten hoewel dat antwoord er soms (nog) niet altijd is. Vanuit mijn kant dan ook niets dan lof voor jou als bestuurder en de verantwoordelijkheid die jij neemt in deze lastige periode voor jouw club, de leden en iedereen die jouw vereniging een warm hart toedraagt. Ik hoop dan ook dat je inmiddels al contact hebt gehad met een van onze Verenigingsadviseurs, een collega van KNVB Contact, onze ledenraadsleden of ambassadeurs bij jou in de regio of een van de vele andere KNVB’ers die in deze tijd hun uiterste best doen om jou als vereniging bij te staan.

In deze nieuwsupdate praat ik je bij over de volgende zaken:
• Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart)
• Financiële gevolgen coronavirus

Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart):
Wij krijgen uiteraard veel vragen of de competitie nog wordt uitgespeeld en zo ja, op welke wijze. Het antwoord op deze vraag is nu lastig te geven. Zoals eerder door ons aangegeven volgen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Maandag 23 maart kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan m.b.t. de verspreiding van het coronavirus. Er was enige tijd verwarring over hoe deze maatregelen zich verhouden tot de sport. Inmiddels heeft het RIVM aan ons bevestigd dat het advies m.b.t. sportverenigingen ongewijzigd is gebleven en dus nog steeds geldt tot en met 6 april. Zoals gezegd volgen wij hierin het advies van het RIVM. We begrijpen ook dat – gezien de huidige heftige omstandigheden – 6 april waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar rekening mee moeten houden in onze scenario’s. Woensdagavond kondigde het kabinet aan op dinsdag 31 maart meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Op basis van de besluiten van het kabinet van 31 maart zullen we direct daarna maximale duidelijkheid geven over het vervolg van de competities. Met de belangenorganisaties in het amateurvoetbal houden we hierover contact en afstemming.

Ledencontributie en ALV:
Vanuit enkele clubs ontvingen we ook vragen over hoe om te gaan met de inning van de ledencontributie nu de vereniging is gesloten. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport is dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. We adviseren je dan ook om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. Juridisch gezien mag de inning van contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging open is of activiteiten organiseert. In overleg met de leden van jouw club kan je wel bepalen om de contributie tijdelijk stil te zetten maar dit kan meestal pas na het houden van een (fysieke) ALV wat in deze tijd voor vrijwel alle verenigingen niet mogelijk is.

Vanuit de club het volgende:
Voor een kleine vereniging als De Gazelle zal het de doodsteek betekenen wanneer er geen contributie meer ontvangen wordt. We gaan ervan uit dat jij als ECHTE Gazelliaan dit niet wilt, per slot van rekening ben je niet voor niets lid geworden van onze unieke club! Door het mis lopen van inkomsten vanuit het clubhuis (waarbij de vaste lasten wel gewoon betaald moeten worden) verkeren wij als vereniging nu al in zwaar weer. Naast ons tientallen andere verenigingen die met hetzelfde bijltje hakken!

Persoonlijke noot!
Vooralsnog lijkt het een utopie dat wij met zijn allen in april de wei weer in mogen en dat de competitie wordt hervat. Dat zou haaks staan op alle extreme maatregelen die er nu genomen worden. Blijkbaar zitten de bobo’s van de KNVB met de handen in hun haar en met boter op hun hoofd. U en ik mogen straks onze gezondheid (en die van onze familie, vrienden en omgeving) op het spel zetten omdat de belangen van de KNVB zwaarder wegen dan onze gezondheid.