Laatste update vanuit het bestuur en de KNVB.

Vanaf 27 jaar trainen met vier.
 
Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten, dat geldt dus ook voor voetbal. Voorwaarden is dat de spelers 1,5 meter afstand houden.
Voor de leden tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden, dat blijft overeind.
 
Aanvullende voorwaarden zijn dat je in trainingskleding naar de club komt en na afloop thuis moet douchen.
 
KNVB Regiocup.
Zoals we in eerdere updates meldden, delen we alle teams op voorhand in voor de KNVB Regiocup. Dus je bent als club automatisch ingeschreven. Je hoeft hiervoor niets te doen. Mocht jouw vereniging of een team niet willen/kunnen deelnemen, dan bestaat er uiteraard de mogelijkheid om teams uit te schrijven voor deelname.
 
Uitschrijven KNVB Regiocup.
Zijn er teams die niet deel willen nemen aan de KNVB Regiocup, dan willen we je vragen deze nu al uit te schrijven via de bestaande route, zodat we hen niet indelen. De deadline voor het uitschrijven is verlengd. Vanaf vrijdag 12 maart kunnen alle teams worden uitgeschreven, dit kan tot en met uiterlijk 26 maart. Klik hier voor meer informatie over uitschrijven teams.
 
Van de bestuurstafel:
 
Het bestuur van De Gazelle heeft gisteravond besloten dat wij gaan kijken of er tijdens de regiocup ook weer gebruik mag worden gemaakt van de faciliteiten zoals ons clubhuis. Als het clubhuis hoe dan ook “op slot” moet blijven zien wij geen meerwaarde in dergelijke wedstrijden en komen er kosten die de club absoluut niet meer kan dragen.
Uiteraard gaan we deelname niet verbieden, de voorwaarden zijn dat wanneer je met je team deel wilt nemen dit op vrijwillige basis gedaan wordt.
 
Voor de trainingen geldt hetzelfde. Onder de 27 jaar mag je onbeperkt trainen, boven de 27 jaar dien je aangepast te trainen. We kunnen het ons levendig voorstellen dat iedereen weer blij is dat er, al is het in beperkte vorm, getraind kan worden.
Organiseer je een training of wedstrijd dan zorgen wij als bestuur dat er faciliteiten zijn (daar waar deze toegestaan zijn), wel vragen we jullie de regels opgesteld door de overheid en de KNVB in acht te nemen.
 
Voor meer informatie kun je bellen met onze wedstrijdsecretaris Johan Sterling 06-34966445. Als je deel wilt nemen met je team aan de regiocup dan hoef je niets te doen, inschrijving doet de KNVB automatisch. Zie je als team af van deelname dan graag zo spoedig mogelijk een berichtje, uiterlijk voor 21 maart.
Morgen gaat de KNVB aan de slag met de indeling en zodra deze bekend is gaan we deze direct publiceren, dus hou de site en Facebook in de gaten.
We hadden liever positief nieuws gemeld, dat we weer een beetje “normaal” onze zo geliefde sport konden bedrijven. Dat we na afloop van een training of wedstrijd weer gezellig een biertje of sapje kunnen nuttigen.
 
Of er ook positief nieuws is? Jazeker! Het bestuur is bijzonder dankbaar met de trouwe schare aan leden die het heeft. Tot op heden nog niet één lid dat bedankt heeft!
Samen sterk, waarschijnlijk nog een aantal weken volhouden en dan hopelijk op 1.5 meter genieten van elkaars aanwezigheid!