Omdat herhalen de kracht van de boodschap is nogmaals dit bericht.

In verband met het coronavirus hebben de besturen van Davo en De Gazelle in goed onderling overleg besloten haar leden dringend te adviseren om na de wedstrijd zoveel mogelijk de nabesprekingen in het eigen clubhuis te doen.

Zowel Davo als De Gazelle zitten niet te wachten op de problemen die de coronacrisis met zich mee brengt, vooral niet nu het aantal besmettingen zorgwekkend toe neemt.

Daarom vraagt Davo, normaal een goede buur waar je gastvrij wordt ontvangen, aan De Gazelle-familie de consumptie in het eigen vernieuwde clubhuis te nuttigen.

Een wijs besluit waar het bestuur van De Gazelle volledig achter staat. Zelf heeft ons bestuur al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen door beveiligingsbedrijf Kiezsecurity in te huren.

Kiezsecurity staat vandaag en vervolgens elke thuiswedstrijd van het 1e, tot nader bericht, bij De Gazelle om toe te zien dat de voorgeschreven maatregelen door de overheid en het RIVM worden nageleefd.