Op de valreep nog een 40-jarige jubilaris, Ben Pasman.

 
Ben Pasman is, net als Hans Teunissen, 40 jaar lid van De Gazelle. Door een administratieve wijziging, Ben ging van spelend lid, dan moet je ook lid van de KNVB zijn, naar verenigingslid. Omdat hij vanuit de status verenigingslid geen wedstrijden mocht fluiten, werd besloten Ben weer spelend lid, en dus lid van de KNVB te maken zodat hij vanuit die functie wedstrijden van de lagere teams kon fluiten. Door deze verandering veranderde ook het jaartal dat Ben lid werd.
 
Hoe dan ook, onze voorzitter heeft dit alles op keurige wijze hersteld en ook Ben een bloemetje gebracht. Omdat Ben die dag ontzettend ziek was, gelukkig gaat het weer wat beter, hebben we een foto uit ons archief van Ben gehaald. Per slot van rekening wil je niet als jubilaris belabberd en beroerd in pyjama op de foto. Die houdt Ben te goed wanneer alle jubilarissen worden gehuldigd in 2021.