PLAYBCKSHOW VERPLAATST NAAR NADER TE BEPALEN DATUM IN VERBAND MET CORONAVIRUS.

In goed onderling overleg hebben de activiteitencommissie en het bestuur van De Gazelle besloten om de PLAYBACKSHOW uit te stellen en deze op een nader te bepalen tijdstip later dit jaar te organiseren.

Gezien de waarschuwingen van o.a. het RIVM en de GGD vinden beide partijen het onverantwoord het evenement door te laten gaan gezien de grote belangstelling.

Het bestuur en de activiteitencommissie verklaren dat zij de gezondheid van alle deelnemers, jury en vrijwilligers niet in de waagschaal willen stellen en dat verdient alleen maar een compliment!

Betrokken partijen begrijpen de teleurstelling maar rekenen op begrip.