Prettige kerstdagen.

Het bestuur van De Gazelle wenst al haar leden, sponsoren, donateurs, begunstigers en iedereen die de club een warm hart toedraagt fijne kerstdagen.