24 Maart ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Vrijdag 24 maart aanvang 19.30 uur wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.
Dit keer een algemene ledenvergadering met een speciaal randje. Naast de “normale” punten die op de agenda komen te staan zullen er ook nieuwe bestuurders op moeten staan om De Gazelle verder de toekomst in te helpen en te besturen.
 
Gevraagd worden een nieuwe voorzitter, een algemeen bestuurslid en een secretaris.
Zowel Richard van den Berg, 2e secretaris, Hans Teunissen, voorzitter, als Johan Sterling, 1e secretaris, stoppen aan het einde van het seizoen of zo mogelijk eerder.
 
Kandidaten kunnen zich melden door een email te sturen naar vvdegazelle@gmail.com.
Ook is het mogelijk Richard te bellen 06-12025261 of één van de bestuursleden te benaderen voor informatie of kandidaatstelling.
Geef daarbij aan welke functie je binnen het bestuur ambieert.
 
De agenda volgt binnenkort.
 
24 MAART JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING.
 
Bestuur De Gazelle.