FC Update 14 mei 2020.

Ook in coronatijd zijn er de nodige activiteiten in en om ons clubhuis. Zo is Eppie druk bezig onze huiskamer een nieuw aanzicht te geven. En het moet gezegd, dat gaat hem uitstekend af.
Zodra we weer het clubhuis in mogen, met een beetje geluk in juni, stap je in een geheel vernieuwde woonkamer van De Gazelle. Eigenlijk onvoorstelbaar, maar het wordt door deze vernieuwing nog gezelliger!
Ook Patrick Zwijnenberg heeft zijn steentje bijgedragen door de muren te voorzien van een nieuwe stuclaag en, om aan te geven hoezeer mensen zich betrokken voelen bij de mooiste club van heel de wereld en omstreken, heeft Freddie Keijzer de aanleg van nieuwe elektriciteit gesponsord.
Voor het vernieuwen van een gedeelte van de bar heeft Marco Haarbrink zich opgeworpen als sponsor en gaat Gerard Romeijn de schilderwerkzaamheden voor zijn rekening nemen.
Tot zover de FC Update met een diepe buiging voor deze toppers!