Historie

degazelle logoDe oprichting:

3 mei 1908 richten 13 leden van turnvereniging VZOD een voetbalvereniging op. Zij noemen deze vereniging De Gazelle. Eén van deze oprichters is “Ome” Hein van Luit en de eerste voorzitter was de heer W. Rexwinkel. In het najaar van 1908 treedt De Gazelle toe tot de GVB (Gelderse voetbalbond). Een eigen terrein was er echter niet, dus werd er gevoetbald op de velden van UD en Daventria.

De eerste 10 jaar:

Na de toetreding tot de GVB, deelt men ons in in de eerste klasse. In de eerste jaren spelen we daarin een bescheiden rol. Er werd echter al wel een terrein gevonden waar we konden spelen: De Halve Maan in Diepenveen achter Go Ahead. In de jaren vanaf 1912 begint een succesvolle periode, een aantal kampioenschappen achter elkaar. Promoveren wil de club echter niet vanwege de financiën.

Wereldoorlog 1

In 1914, als er na weer een kampioenschap besloten wordt te promoveren, breekt de oorlog uit. 9 man van het eerste elftal moeten de grenzen gaan bewaken, dus promotie zit er ook dan niet in. Op dat moment heeft De Gazelle ca. 38 leden, die ieder één dubbeltje contributie per week betalen. Toch bleef men doorspelen in een soort noodcompetitie, waar ook de militairen voor terug kwamen in het weekend.

De jaren 20:

In 1921 wordt er na het vierde kampioenschap besloten dat het tijd wordt te promoveren, naar de toenmalige NVB (nog zonder K). Binnen de vereniging waren er nogal wat tegenstanders, met name voorzitter Rexwinkel, die vond dat een fusie op dit moment gewenst was in verband met de kosten. Hij besluit op te stappen, als duidelijk wordt dat de meerderheid hier niet voor is. In deze tijd bestaat de club uit 3 teams en 46 leden.

De jaren 30

In de 3e klasse NVB, waar De Gazelle op dit moment in speelt hebben we een bescheiden rol. Zo moet in het jubileumjaar 1933/34, zelfs een heuse degradatiewedstrijd gespeeld.Gelukkig wisten we we deze wedstrijd met 2-1 te winnen en behielden we het 3e klasserschap. In 1934 treedt voorzitter Hein van Luit af en wordt opgevolgd door F. Kempink. De moeilijke tijden blijven en in 1936 is de degradatie een feit. In 1938 wint Gazelle in een onderling duel om het kampioenschap van DDH met 6-2, echter de promotiewedstrijden breng geen succes.

Wereldoorlog 2

Een moeilijke tijd begint, als in 1940 de 2e wereldoorlog uitbreekt. In de toenmalige noodcompetitie werden we in 1941 toch kampioen, promotiewedstrijden werden er echter niet gespeeld. In dat jaar legt Kempink zijn voorzittershamer neer en wordt weer opgevolgd door oprichter Van Luit. De bevrijding komt in 1945 en ook bij De Gazelle kent men slachtoffers. Zo sneuvelen Gerrit Toorneman, Aart Schoemaker en Gerrit Grotenhuis. De leden van toen, krijgen door de bevrijdingsroes de schouders er weer onder en Gazelle zou Gazelle niet zijn als er dan geen feest- en ontspanningsavonden worden gehouden. Hierdoor stijgt het ledental en in 1948 wordt het 40 jarig bestaan met een groot feest gevierd, de vereniging is op dat moment kerngezond.

Ons eerste elftal omstreeks 1948. Er was nog géén vuiltje aan de lucht en met succes speelde men in de 3e klasse van de KNVB.

De jaren 50

Vijf elftallen kent onze club op dit moment en in 1950 wordt begonnen met de bouw van een eigen kleedlokaal. Het geld hiervoor wordt bijeen gebracht door leden en donateurs. De heer Van Luit stopt in1953 en wordt opgevolgd door H. Pikkerij. De resultaten van het eerste elftal zijn in deze jaren niet daverend, maar degradatie wordt telkens ontweken. In 1954 doet het betaald voetbal bij de KNVB zijn intrede. De keuze voor Gazelle was gemakkelijk: wij blijven amateur, want de wensen zijn niet hoog, De Gazelle moet, vindt men dan, een club zijn die ontspanning biedt en grote prestaties mogen uitblijven. In 1958 wordt het 50 jarig bestaan gevierd met verschillende feesten verdeeld over 2 weken!

De jaren 60

In deze periode zijn er voornamelijk problemen met het vinden van kader, nadat de heer Pikkerij stopt is het moeilijk om een goede voorzitter te vinden. Hij wordt opgevolgd door een jeugdige heer G. Valk, die zijn functie door een plotselinge ziekte, snel weer moet opgeven. Er wordt dan een beroep gedaan op Coos Wijers. De club krijgt een eigen veld op de Rielerenk samen met DAVO. In 1968 vieren we het 60 jarig jubileum en is er een sportief dieptepunt namelijk degradatie naar de 2e klasse GVB. De club telt op dat moment zo’n 145 leden.

De jaren 70

Deze jaren zullen in het teken staan van de bouw van ons huidige clubhuis. Rinus Ordelman volgt de heer Wijers op als voorzitter en als “bouwheer” leidt hij de vele vrijwilligers tijdens het werk aan onze kantine. In 1976 volgt dan de officiële opening. Er zijn in dit tijdperk weinig sportieve successen te melden met als sluitstuk in 1979 degradatie naar de 3e klasse GVB. Aan het eind van de jaren 70 telt de vereniging echter wel 8 teams, waaronder een zaterdagelftal. Rinus Ordelman heeft ambities in de politiek en wordt in 1977 opgevolgd door Günther Kropp.

De jaren 80

Na de degradatie van het vorig seizoen, kwam ons eerste elftal ijzersterk terug in het seizoen 79/80. Het kampioenschap werd uitbundig gevierd. En zo ging het in deze tijd best goed met de club. In 1983 werd met een heuse feestweek het 75 jarig jubileum gevierd. Hierna stopte Kropp als voorzitter en werd opgevolgd door W. Salomons. Hij ziet de vereniging en met name de jeugdafdeling bloeien. Het barst van talent in de diverse elftallen en er liep ook een jeugdtrainer met toekomst rond zo blijkt vele jaren later. De club telt in deze tijd zo’n 230 leden.

De jaren 90

Dan beginnen de 90-er jaren. Een periode die niet gemakkelijk wordt voor De Gazelle. Teruglopende inkomsten, minder leden en hogere kosten brengen ons aan de rand van het faillissement. Een nieuwe sponsor Renster BV, donaties en de oprichting van de Club van Honderd levert de club weer geld op, om de ergste financiële zorgen te overwinnen. Boy Sterling is in deze moeilijke tijd voorzitter, hij ziet echter kans het einde van De Gazelle te voorkomen. In 1994 wordt het eerste elftal kampioen in de 2e klasse GVB. Seef Moester neemt in ’96 het voorzitterschap over en zet de bezuinigingen voort. Ook hij weet dat de club heeft nog een behoorlijke tijd nodig om financieel weer helemaal gezond te worden. Door een tekort aan jeugd en omdat men niet in de vijver van de buren wil vissen, ziet het toenmalig bestuur zich ook nog eens genoodzaakt te stoppen met de jeugdafdeling

Het begin van een nieuwe eeuw

Het begin van het nieuwe millennium is voetballend nog niet geweldig, het eerste elftal degradeert naar de 6e en laagste klasse van de KNVB. Er is geen jeugd en de meeste eerste elftalspelers zijn 30 of ouder. Dit geeft toch wel enige zorg voor de toekomst. De leden stemmen echter unaniem voor een zelfstandig 100 jarig jubileum. Van een eventuele fusie wil niemand horen. 2001 komt en ook enkele jonge eerste elftalspelers. Prompt wordt men kampioen en een nieuwe tijd breekt aan voor de club. Financieel zijn we dan uit de problemen, sportief gaat het steeds beter en de heer Jan van der Luit wordt enige jaren voorzitter.

 2000 tot heden

Het kampioenschap in 2001 luidt een nieuwe periode in. Succes werkt als een magneet blijkt en na enige jaren in de top van de 5e klasse te hebben meegedaan is het dan eindelijk zover in 2004: Kampioen en promotie naar de 4e klasse KNVB. Het jaar daarop; kampioen en promotie naar de 3e klasse KNVB en het lijkt een jongensboek, maar weer een jaar later kampioen en promotie naar de 2e klasse. Inmiddels is Dirk Jan van den Berg enige jaren voorzitter en is het aantal leden weer gestegen naar ongeveer 200, het clubhuis is geverfd, er kwam een nieuwe vloer in, een nieuwe keuken, nieuwe kleedkamers en in 2005 heeft het bestuur besloten de jeugdafdeling opnieuw te starten. Dat alles geeft moed voor de toekomst. Helaas volgde na het kampioenschap in 2006, het jaar erop degradatie uit de te zwaar gebleken 2e klasse. Geen schande natuurlijk. In mei 2008 heeft onze vereniging haar 100 jarig bestaan met een groots feestweekend. Het eerste elftal speelt momenteel in de 4e klasse KNVB.