MORGEN, vrijdag 24 maart ALGEMENE (LEDEN)VERGADERING.

Morgenavond, vrijdag 24 maart aanvang 19.30 uur wordt de jaarlijkse Algemene (Leden)vergadering op een speciale manier gehouden.
 
Morgenavond gaan we het hebben over een nieuw te varen koers om de Gazelle toekomstbestendig te maken en te houden. Daar hebben we jou hard bij nodig. Iedereen die denkt of weet hoe het verder moet zien we graag in ons clubhuis verschijnen. We hopen op een grote opkomst van zowel leden als mensen die nauw betrokken zijn bij de club.
 
Ook hopen we (en verwachten we) morgenavond een aantal nieuwe bestuursleden te installeren voor de 3 aftredende huidige bestuursleden, Hans Teunissen, Richard v.d. Berg en Johan Sterling.
 
Het wordt dit keer een algemene ledenvergadering met een speciaal randje. Uiteindelijk bepalen de leden hoe we verder gaan, bestuurlijk gezien en als vereniging. Voor alle duidelijkheid, iedereen mag zijn of haar inbreng hebben, als er gestemd moet worden kan dit alleen gedaan worden door leden van De Gazelle.
 
Je kunt je nog steeds kandidaat stellen (ook niet leden) door een email te sturen naar vvdegazelle@gmail.com.
 
Ook is het nog steeds mogelijk Richard te bellen 06-12025261 of één van de bestuursleden te benaderen voor informatie.
 
24 MAART BIJZONDERE JAARLIJKSE ALGEMENE (LEDEN)VERGADERING.