Sympathiek gebaar Boy Sterling.

In deze coronacrisis blijft het hartverwarmend wanneer iemand iets wil betekenen voor De Gazelle. Deze maakte Boy, die veel functies binnen De Gazelle heeft bekleed waaronder het voorzitterschap, 50 euro over om de club zo financieel te steunen.

Goed voorbeeld doet volgen zouden we zeggen, daarom het rekeningnummer van De Gazelle. Rekeningnummer is NL14RABO 0314595635.
Het bestuur bedankt Boy hartelijk voor deze zeer welkome steun.