Vrienden van De Gazelle.

Een onmisbare club vrienden, vrienden waarvan een bordje in ons clubhuis hangt. Net voor corona opgestart maar nog steeds niet werkende zoals het eigenlijk moet. Het bedrag van € 50 voor het lidmaatschap wordt elk jaar nog “handje contantje” betaald, hetzij aan één van de bestuursleden hetzij aan de mensen die toevallig bardienst draaien.
 
De penningmeester en het bestuur, maar ook vele vragen of het niet anders kan van de Vrienden zelf heeft ons doen besluiten om het via automatische incasso te laten verlopen. De bedoeling is om dit per 1 juni in te laten gaan zodat er voor de club structureel elk jaar een bedrag binnenkomt in een maand dat de inkomsten hard nodig zijn.
 
Wij willen alle Vrienden vragen hun naam, adres, woonplaats, emailadres en de bankrekeningnummer (inclusief IBAN) te sturen naar degazellevoetbal@gmail.com.
 
We hebben dan ruimschoots de tijd om de gegevens te verwerken en kunnen in juni automatisch overgaan tot incasso. Voor degene die dit lezen en nog geen lid zijn een ideale gelegenheid om ook Vriend van De Gazelle te worden (gratis toegang tot wedstrijden en toegang tot activiteiten en evenementen).
 
Graag je gegevens aanleveren voor eind maart zodat we de administratie zodanig kunnen inrichten dat in juni automatisch kan worden afgeschreven.
 
Bestuur De Gazelle.