Zeer goed bezochte nieuwjaarreceptie De Gazelle.

Afgelopen zondag was het een bijzonder gezellige nieuwjaarreceptie in het clubhuis van De Gazelle. ‘s Morgens om 10.30 uur werd er begonnen met het nieuwjaarsontbijt en 12.30 uur was de aftrap voor de traditionele nieuwjaarwedstrijd.
Klokslag 15.00 uur was het voorzitter Hans Teunissen die de microfoon ter hand nam en deze het eerste uur ook niet meer uit handen gaf. Nu had Hans daar een goede reden voor want na een korte toespraak was het moment daar om de Vrijwilligsters van het afgelopen jaar te onderscheiden.
Deze grote eer viel te beurt aan Truus en Jaschenka.. Truus en Jaschenka werden door Hans in het spreekwoordelijke zonnetje gezet en volgde er een opsomming van de vele vrijwillige uren die de dames in de club hebben gestoken. Naast de bardiensten die er regulier door Truus en Jaschenka werden gedraaid kwamen daar nog heel veel uren bij wanneer er voor activiteiten barpersoneel extra werd gevraagd. Te pas en te onpas wierpen de dames zich op om De Gazelle en dus jou en mij te helpen. Een zeer verdiende onderscheiding en een prachtige bos bloemen van sponsor Bloemenshop Keijzer was de beloning vanuit de club.
Na deze plichtpleging was het de beurt voor maar liefst 5 jubilarissen. Allereerst werden Marco, Harrie, Santos en Arie naar voren geroepen om een onderscheiding voor 40 jaar lidmaatschap opgespeld te krijgen door bestuurslid Wilma. Gezien het gezicht van Arie op één van de foto’s ging er duidelijk iets niet goed. Als je geen tepelpiercing gewend bent moet je volgens mij al helemaal niet gaan oefenen met een onderscheidings speldje. Gelukkig zaten de truien van de overige heren wat losser en verliep het opspelden wat makkelijker.
Hierna had ondergetekende de eer om een speldje in ontvangst te mogen nemen voor 50 jaar lidmaatschap. Voorzitter Hans sprak nog wat lovende woorden over de bereidheid om de verzorging voor een half jaar in te vullen bij de 1e selectie nu Cor Kiezebrink voor een aantal maanden weg is.
Uiteraard lagen er ook voor de jubilarissen een gesponsorde bos bloemen klaar, aangeboden door Keijzer Bloemenshop.
Een groot compliment voor de organisatie van het ontbijt en heel veel waardering voor de manier waarop Fred, Truus en Eppie alle aanwezigen (en dat waren er véél dit jaar) van een hapje en een drankje voorzag.